Condicions d’ús

Les condicions d’ús presents tenen com a objecte les comandes i vendes generals al lloc Internet heretat.dmsolucionsweb.net/tienda/ i adreces derivades (d’ara endavant «el Lloc») d’HERETAT LAVERNA S.L. (amb seu Masia Laverna, Torrelles de Foix i amb CIF número B63946339, aquestes condicions poden ser modificades, per la qual cosa es recomana la lectura de les mateixes amb anterioritat a efectuar cada comanda.

Se li recorda que queda prohibida expressament la venda de begudes alcohòliques a menors 18 anys i recomanem sempre un consum amb moderació per a més gaudi.

 

1. Objecte: Comandes en línia

Tots els vins oferts i accessibles mitjançant el lloc web d’Heretat Laverna són productes que té l’origen, són elaborats i despatxats des de les nostres instal·lacions. Podrà existir en tot cas lleugeres diferències de representació visual entre el producte final lliurat i les visualitzacions de la botiga en línia, però que en cap cas afectaran la qualitat amb les seves característiques bàsiques dels productes que són publicades i per tant la variació visual no no podrà constituir en cap cas motiu de devolució.

La selecció i comandes mitjançant la web en línia és ferma una vegada el comprador hagi confirmat la seva comanda. Un cop validat el pagament, es procedirà a la tramitació i expedició del mateix.

Els productes estan subjectes a la seva disponibilitat, de manera que si hi ha dificultats pel que fa al subministrament o la manca d’estoc, HERETAT LAVERNA S.L. es reserva expressament el dret d’informar de qualsevol substitució de la mateixa qualitat i valor. Hi hauria la possibilitat de reemborsar limport que shagués abonat en tots els casos de no acceptar una substitució.

La comanda és ferma per al comprador des del moment que confirma la seva comanda. A partir de la validació del pagament i la confirmació es pren en compte la comanda.

HERETAT LAVERNA S.L. podrà cancel·lar qualsevol comanda confirmada o no acceptar una comanda realitzada en cas hi hagi motius que indiquin que el client és menor d’edat, per errors de naturalesa tècnics, manca de disponibilitat o en cas de compres fraudulentes. En aquests casos també es reemborsaran les quantitats abonades amb la comprovació prèvia de cobraments de les mateixes.

 

2. Preus, Pagaments i Facturació

Els preus dels productes estan indicats en euros i inclouen els impostos d’IVA.
Es reserva a cada moment, el dret de modificar el preu dels productes i serveis oferts a través de la pàgina web segons ho podrà requerir l’adreça.
Les formes de pagament són Targeta de crèdit, Paypal, o transferència bancària.
El pagament amb targeta suposa fer el pagament directament al Banc mitjançant una passarel·la de pagament segura. L’usuari haurà de seguir les instruccions que apareixen a la pantalla, proporcionant la informació següent: a) Tipus de targeta, b) Número de targeta, c) Data de caducitat, d) els 3 dígits de la part posterior de la targeta.
Els pagaments per targeta bancària són segurs gràcies al fet que utilitzem la plataforma de pagaments per transferència, Paypal o Stripe.
Aquesta solució permet al comprador fer les compres de Productes amb total seguretat. Les dades bancàries del comprador que faci el pagament mitjançant targeta bancària no seran conservades per HERETAT LAVERNA S.L.
La factura adreçada al comprador prendrà les dades indicades per aquest al vostre compte client. El comprador puede modificar estos datos cada vez que haga un nuevo pedido desde el sitio web.
El client comunicarà a HERETAT LAVERNA S.L., el conjunt de dades necessàries per a l’emissió de la factura, així com el número d’IVA intracomunitari si fos necessari.

 

3.Entre, Despeses i Devolucions

El lliurament de la comanda serà realitzat per un transportista especialitzat en caixes a l’adreça que seleccioneu al moment de formalitzar la compra.
El termini de lliurament pot variar i depèn de diverses circumstàncies, se us informarà degudament dels terminis de lliurament durant el procés de compra i verificació de la mateixa. Igualment podrà posar-se en contacte amb l’empresa per ampliar-ne informació.
La impossibilitat de lliurar per part dels transportistes a causa de l’absència del comprador o d’informació sobre la necessitat de recórrer a mitjans específics de lliurament podrà donar lloc al pagament de despeses de lliurament addicionals i/oa la cancel·lació de la comanda.
En els casos en què les dates de disponibilitat respectiva dels productes d’una comanda fossin diferents, HERETAT LAVERNA S.L. proposarà al comprador fraccionar-ne la comanda. En cas de lliurament fraccionat, la participació en les despeses de lliurament s’aplicarà a cadascuna de les fraccions de la comanda. Si no es fa un lliurament fraccionat, el lliurament intervindrà en la data de disponibilitat del conjunt dels productes demanats.

Despeses d’enviament
Durant el procés de compra se us informarà de les despeses d’enviament que seran calculades de forma automàtica pel sistema en funció del domicili de lliurament.
Els preus són orientatius i en alguns casos poden variar. El cost que preval és el que apareix al resum de compra abans d’escollir el mètode de pagament. Els costos d’enviaments poden variar amb el transcurs del temps, motiu pel qual sempre seran els vigents en el moment de la contractació, dels quals s’informarà degudament al comprador abans de formalitzar la compra.

 

4.Recepció i reclamacions

En rebre la comanda, el comprador ha de procedir amb tots els exàmens necessaris per detectar possibles mancances, defectes o altres vicis aparents, així com l’estat dels embalatges, el nombre de paquets i els productes pel que fa a quantitat, referència, estat i característiques es refereix.
En cas de reclamació, el comprador haurà de contactar amb els serveis del transportista de HERETAT LAVERNA S.L.
A fi que la seva reclamació no es consideri inadmissible, el comprador haurà de:

 • Indicar a la nota de lliurament les reserves precises i derivades de carències, atès que les reserves generals de tipus «sota reserva de desembalatge» són insuficients.
 • Confirmar les reserves sobre mancances i formular les altres reserves, per correu certificat amb justificant de recepció al servei d’atenció al client
 • Confirmeu les vostres reserves sobre mancances per correu certificat amb justificant de recepció al transportista, en els 3 dies posteriors al lliurament, festius no inclosos.

El comprador haurà d’enviar en els mateixos terminis una còpia d’aquesta reclamació a HERETAT LAVERNA S.L.
Així mateix, el comprador haurà de poder facilitar qualsevol justificant que es requereixi pel que fa a la realitat de les reclamacions interposades i oferir a HERETAT LAVERNA S.L., els seus transportistes o qualsevol persona delegada per aquests, les facilitats necessàries per constatar-les.
Les reclamacions acceptades donaran lloc a un canvi del producte defectuós o no conforme, o al seu reemborsament en cas d’indisponibilitat del producte al magatzem o amb els proveïdors. El Producte retornat s’haurà de lliurar als transportistes d’HERETAT LAVERNA S.L., en perfecte estat, al seu embalatge original i proveït de tots els seus accessoris. No s’acceptarà cap devolució espontània sense l’acord d’HERETAT LAVERNA S.L.

 

5. Garantia i responsabilitat

Els productes oferts a través del lloc web, són productes peribles, i NO compten amb el període de garantia de 2 anys establert per a un altre tipus de productes. La garantia dels productes venuts per HERETAT LAVERNA S.L., es presta en el cas que el producte hagi tingut desperfectes pel transport, en altres casos s’atenen les garanties oficials de productes peribles.
De forma puntual o permanente, HERETAT LAVERNA S.L., puede comercializar productes no peribles, aquests sí que comptaran amb el període de garantia de 2 anys a partir del seu lliurament contra qualsevol vici de fabricació, de disseny o de material. Això no obstant, el comprador disposarà d’un termini d’un mes des del lliurament per comunicar la manca de conformitat, i en cas que se superi aquest termini qualsevol dany i perjudici seran assumits pel comprador.
Durant el període de garantia, HERETAT LAVERNA S.L., es compromet, a la seva elecció, a canviar o reemborsar els productes reconeguts com a defectuosos pels seus serveis. Els productes canviats gaudeixen de la garantia pel període restant. La garantia no inclou:

 • Els danys al producte que resultin del seu desgast normal tenint en compte la seva naturalesa, funció, composició i preu;
 • Les diferències lleus constatades en els productes tal com es defineixen a l’article 2.1;
 • Tots els defectes del Producte que puguin resultar d’un(a) instal·lació, emmagatzematge, conservació o muntatge defectuós(a) , un defecte de manteniment, un ús incorrecte o no conforme amb les especificacions tècniques o d’ús (inobservança de les recomanacions de manteniment ), de modificacions o reparacions efectuades pel comprador o un tercer, de deterioraments causats per objectes exteriors, d’esdeveniments exteriors com ara accidents, cops, incendis, actes de vandalisme, desperfectes causats per l’aigua, llums naturals o artificials (en cas de decoloració), catàstrofes naturals o condicions meteorològiques adverses.

Per aplicar la garantia, el comprador contactarà amb el servei datenció al client de HERETAT LAVERNA S.L. S’exigirà la presentació de l’original de la factura per poder gaudir de la garantia.

 

5.1 Garanties, implementació i desistiment

Els Productes estan garantits contra els eventuals defectes de conformitat i vicis ocults en les condicions previstes per les disposicions de la Llei General de per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris i el Codi Civil, per als compradors que tinguin la condició de consumidor.

La responsabilitat de HERETAT LAVERNA S.L. en concepte dels productes lliurats, inclòs en el marc de les garanties contractuals o legals aplicables, està limitada al preu dels productes defectuosos o no conformes. HERETAT LAVERNA S.L., no estarà obligada a indemnitzar dels danys indirectes ni de qualsevol altre perjudici financer experimentat pel comprador o un tercer.

El Client té garantida la possibilitat d’anul·lar la seva comanda en qualsevol moment, sempre que l’anul·lació es realitzi abans que la comanda hagi estat posada a disposició del transportista per enviar-la, sense ser necessària justificació i sense cap imposició de penalització.
En cas contrari, haurà d’esperar a rebre la comanda per tramitar la seva devolució, el termini de la qual per desistir és de 14 dies hàbils des de la data de recepció del producte. El Client comunicarà del termini estipulat el desig d’exercitar el dret de desistiment de la compra per correu electrònic.
La comanda tornada haurà de ser lliurada juntament amb l’albarà de lliurament i, si escau, la factura emesa, i seran a compte del Client les despeses de devolució. Els productes es podran tornar sempre que no hagin estat manipulats i conservin el seu precinte o embalatge original.
Després de la comprovació de l’estat del producte, l’import es retornarà mitjançant la mateixa modalitat de pagament emprada pel Client. Es realitzarà la devolució com més aviat millor, però en períodes d’alta activitat, la devolució pot trigar entre 7 i 15 dies hàbils a tramitar-se.
Si un producte diferent del sol·licitat pel client fos lliurat per error, se li lliurarà el producte correcte, recollint el primer, sense cap càrrec addicional per al Client.
Si un producte ha arribat al client trencat, malmès o en males condicions, es farà càrrec de recollir-lo al seu domicili, substituint-lo per un altre en bon estat, sense càrrecs addicionals.
Per a qualsevol reclamació o consulta podeu posar-vos en contacte a través de la següent adreça de correu electrònic: info@heretatlaverna.wine.
En el supòsit de pèrdua, destrucció o una altra causa que impedeixi la devolució de la comanda per causa imputable al comprador, respondrà del valor de mercat que hagi tingut la prestació en el moment d’exercici del dret de desistiment, llevat que aquest valor fos superior al preu d’adquisició, i en este cas en respondrà.
La formalització del dret de desistiment s’efectuarà mitjançant un document que HERETAT LAVERNA S.L. posarà a la vostra disposició una vegada comunicada la vostra decisió de desistir de la compra.
Per exercir el dret a retractar-se, el comprador haurà d’enviar el formulari de retractació (descarregar formulari), a info@heretatlaverna.wine i mitjançant per correu certificat amb justificant de recepció a l’adreça següent: HERETAT LAVERNA S.L., Masia Laverna, Torrelles de Foix . Es-08737.

 

6. Força Major

Cap part no pot ser considerada responsable de l’incompliment total o parcial de les seves obligacions si aquest incompliment és degut al cas fortuït oa l’esdeveniment d’un element considerat de força major com, per exemple, i sense que aquesta llista sigui limitativa, inundacions, incendis, tempestes , manca de matèries primeres, vagues de transport, vagues parcials o totals, o tancaments. La part que s’hagi vist afectada per aquests esdeveniments ha d’informar l’altra part com més aviat millor i com a màxim en el termini dels cinc (5) dies laborals posteriors a l’esdeveniment d’aquest esdeveniment.
Les parts convenen que s’han de concertar com més aviat millor per determinar juntes les modalitats d’execució de la comanda durant el període de vigència del cas de força major.
Si el període de força major fos superior a un (1) mes, HERETAT LAVERNA S.L. podria no fer efectiva la comanda havent de reemborsar al comprador, arribat el cas, les quantitats pagades per aquest últim en concepte de la comanda en qüestió.

 

7 – Responsabilitats
7.1 Propietat intel·lectual
 1. Tots els continguts que es mostren en aquesta Web i en especial, dissenys, textos, gràfics, imatges, bases de dades, programari, sons, marques, logotips o qualsevol altre signe susceptible d’utilització industrial i comercial estan subjectes a drets de propietat intel·lectual i industrial d’HERETAT LAVERNA S.L., o bé de tercers que n’han autoritzat degudament l’ús.
 2. En cap cas l’accés a la Web i/o la seva utilització implica cap tipus de renúncia, transmissió, llicència o cessió total ni parcial dels drets esmentats ni es confereix cap dret ni expectativa, i en especial d’alteració, explotació, reproducció, distribució , o comunicació pública sobre aquests continguts sense la prèvia autorització expressa d’HERETAT LAVERNA S.L., o dels titulars corresponents.
 3. No es podrà establir cap enllaç a aquest web des de qualsevol altre web sense previ i exprés consentiment de HERETAT LAVERNA S.L.

 

7.2 Responsabilitat dels usuaris

La navegació pel Lloc https://heretatlaverna.wine es responsabilitat exclusiva dels usuaris. HERETAT LAVERNA S.L., no serà considerada responsable de les avaries, els errors o els virus informàtics que poguessin perjudicar la continuïtat d’accés al seu lloc ni pels errors de funcionament a l’equip informàtic dels usuaris que poguessin constatar-se arran d’un accés al Lloc. En conseqüència, no teniu l’obligació de reparar els danys directes o indirectes que puguin derivar de l’ús, de l’accés al vostre lloc o de la descàrrega d’elements emmagatzemats al lloc (imatges, textos, arxius de vídeo).

HERETAT LAVERNA S.L., es reserva el dret a donar de baixa com a usuaris registrats de la seva web side, a qui falsegin dades o incompleixin les presents condicions de contractació.

 

7.3 Protecció de Dades de Caràcter Personal

“En compliment de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD), informem que:

 1. Les vostres dades personals recollides en aquest lloc web s’inclouran en una base de dades informatitzada titularitat d’HERETAT LAVERNA S.L. Aquesta base de dades es troba inscrita al Registre General de Protecció de dades conforme al que disposa la legislació vigent i complint totes les mesures de seguretat del Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre, de mesures de seguretat dels fitxers automatitzats que continguin dades de caràcter personal.
 2. Aquestes dades recollides mitjançant l’emplenament de formularis i/o enviaments de correus electrònics, seran tractats i quedaran incorporats als fitxers de HERETAT LAVERNA S.L., a fi de donar una efectiva resposta o prestació dels serveis sol·licitats, facilitar la tramitació de les comandes i l’enviament de publicitat de les promocions ofertes per HERETAT LAVERNA S.L., a través del seu lloc web. En aquest sentit, l’usuari consenteix de forma expressa el tractament de les vostres dades personals, per a les finalitats indicades en aquest document.
 3. Les dades demanades de l’usuari no seran cedides a cap empresa, si bé podran ser comunicades a tercers quan la comunicació respongui a una necessitat per al desenvolupament, compliment i control dels fins establerts per a la recollida o recepció dels mateixos, d’acord amb allò establert en aquests termes.
 4. Així mateix, l’usuari disposa en tot moment dels drets d’informació, accés, rectificació, cancel·lació i oposició, que podrà exercitar mitjançant correu electrònic a l’adreça info@heretatlaverna.wine o correu convencional al domicili de l’entitat a HERETAT LAVERNA S.L. Per exercir aquests drets, i en compliment de la Instrucció 1/1998, de 19 de gener, de l’Agència de Protecció de Dades, cal que acrediteu la vostra personalitat davant d’HERETAT LAVERNA S.L., mitjançant l’enviament de fotocòpia de Document Nacional de Identitat o qualsevol altre mitjà vàlid en dret.
 5. L’Usuari és l’únic responsable de la veracitat i correcció de les dades incloses, i s’exonera HERETAT LAVERNA S.L., de qualsevol responsabilitat al respecte.

 

7.4 Seguretat

El lloc web utilitza tècniques de seguretat de la informació generalment acceptada a la indústria, com ara firewalls, procediments de control d’accés i mecanismes criptogràfics, tot amb l’objectiu d’evitar l’accés no autoritzat de dades. Per aconseguir aquests fins, el Client accepta que HERETAT LAVERNA S.L. obtingueu dades per efecte de la corresponent autenticació dels controls d’accés.

 

8. Modificació de les condicions generals de venda:

HERETAT LAVERNA S.L., es reserva el dret de modificar les presents condicions generals de venda. Qualsevol nova versió d’aquestes darreres s’indicarà al lloc.
La versió en línia al Lloc en el moment de la realització de la comanda per part del comprador prevaldrà sobre qualsevol altra versió de les presents condicions generals de venda anterior.

 

9. DRET APLICABLE / JURISDICCIÓ

Les relacions entre els compradors i HERETAT LAVERNA S.L., en cas de conflictes en la interpretació o aplicació de les presents condicions contractuals, tractant-se de consumidors finals, dacord amb la normativa aplicable seran competents els Jutjats del lloc del compliment de lobligació o els del domicili de la part compradora, en tots els casos es regiran per la legislació espanyola i la discussió litigiosa de qualsevol comanda serà sotmesa a la jurisdicció espanyola.